Showing 1–40 of 115 results

ราคาสินค้าในหมวดนี้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
กรุณาติดต่อพนักงานเพื่อตรวจสอบสต็อกและสเปคของสินค้าอีกครั้ง 
Line id : @sawaddeeit  (อย่าลืมใส่ “@”)
SawaddeeIT ต้องขออภัยและขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูล อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์  กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าทุกครั้งก่อนทำการสั่งซื้อสินค้าถ้าหากคุณพบข้อมูลสินค้าที่ผิดพลาด กรุณาแจ้งทางเราให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 


฿6,100.00

19” GERMAN OPEN RACK 27U

฿6,400.00

19” GERMAN OPEN RACK 36U

฿7,150.00

19” GERMAN OPEN RACK 42U

฿5,180.00

19” GERMAN TELECOM RACK 36U

฿3,390.00

19” GERMAN WALL RACK 6U, ลึก 40 cm

฿3,460.00

19” GERMAN FRONT PERF. WALL RACK 6U, ลึก 40 cm.

฿3,720.00

19” GERMAN PERFORATED WALL RACK 6U, ลึก 40 cm

฿4,230.00

19” GERMAN WALL RACK 9U, ลึก 40 cm

฿4,345.00

19” GERMAN FRONT PERF. WALL RACK 9U, ลึก 40 cm.

฿4,590.00

19” GERMAN PERFORATED WALL RACK 9U, ลึก 40 cm

฿5,205.00

19” GERMAN WALL RACK 12U, ลึก 40 cm.

฿5,315.00

19” GERMAN FRONT PERF. WALL RACK 12U, ลึก 40 cm.

฿5,760.00

19” GERMAN PERFORATED WALL RACK 12U, ลึก 40 cm

฿3,685.00

19” GERMAN WALL RACK 9U, ลึก 50 cm.

฿3,780.00

19” GERMAN FRONT PERF. WALL RACK 6U, ลึก 50 cm

฿5,760.00

19” GERMAN PERFORATED WALL RACK 6U, ลึก 50 cm.

฿4,405.00

19” GERMAN WALL RACK 9U, ลึก 50 cm

฿4,480.00

19” GERMAN FRONT PERF. WALL RACK 9U, ลึก 50 cm.

฿4,830.00

19” GERMAN PERFORATED WALL RACK 9U, ลึก 50 cm.

฿5,400.00

19” GERMAN WALL RACK 12U, ลึก 50 cm.

฿5,515.00

19” GERMAN FRONT PERF. WALL RACK 12U ลึก 50 cm

฿6,010.00

19” GERMAN PERFORATED WALL RACK 12U, ลึก 50 cm.

฿4,305.00

19” GERMAN WALL RACK 6U, ลึก 60 cm.

฿4,370.00

19” GERMAN FRONT PERF. WALL RACK 6U, ลึก 60 cm

฿6,010.00

19” GERMAN PERFORATED WALL RACK 6U, ลึก 60 cm

฿4,875.00

19” GERMAN WALL RACK 9U, ลึก 60 cm

฿4,915.00

19” GERMAN FRONT PERF. WALL RACK 9U, ลึก 60 cm.

฿5,895.00

19” GERMAN WALL RACK 12U, ลึก 60 cm.

฿6,010.00

19” GERMAN FRONT PERF. WALL RACK 12U, ลึก 60 cm.

฿6,495.00

19” GERMAN PERFORATED WALL RACK 12U, ลึก 60 cm.

฿8,855.00

19” GERMAN WALL RACK OUTDOOR 6U ลึกใช้งาน 40 cm.

฿8,955.00

19” GERMAN WALL RACK OUTDOOR 9U ลึกใช้งาน 40 cm.

฿10,370.00

19” GERMAN WALL RACK OUTDOOR 12U ลึกใช้งาน 40 cm.

฿9,270.00

19” GERMAN WALL RACK OUTDOOR 6U ลึกใช้งาน 50 cm.

฿9,350.00

19” GERMAN WALL RACK OUTDOOR 9U, ลึกใช้งาน 50 cm.

฿12,400.00

19” GERMAN CABINET RACK 15U (60 x 60 cm)

฿15,900.00

19” GERMAN CABINET RACK 27U (60 x 60 cm.)

฿19,130.00

19” GERMAN CABINET RACK 36U (60 x 60 cm.)

฿19,980.00

19” GERMAN CABINET RACK 39U (60 x 60 cm)

฿20,440.00

19” GERMAN CABINET RACK 42U (60 x 60 cm)