Showing 1–40 of 335 results

ราคาสินค้าในหมวดนี้ เป็นสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
(ยกเว้นในหมวดสินค้าประเภทอุปกรณ์ Network ยี่ห้อ Link ,COMMSCOPE,Germany)

กรุณาติดต่อพนักงานเพื่อตรวจสอบสต็อกและสเปคของสินค้าอีกครั้ง 
Line id : @sawaddeeit  (อย่าลืมใส่ “@”)
SawaddeeIT ต้องขออภัยและขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูล อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์  กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าทุกครั้งก่อนทำการสั่งซื้อสินค้าถ้าหากคุณพบข้อมูลสินค้าที่ผิดพลาด กรุณาแจ้งทางเราให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

฿73,900.00

Switch  8 ports 1G with Class4 PoE , 4 ports SR1G/2.5G PoE, 2 ports 10GBASE-T, 2 SFP+ ports 

฿35,900.00

Switch 12 Ports + 2x 1G SFP + 2x 1GbE ports | PoE 139W | Switching 32Gbps | Throughput 23.8Mpps

฿10,700.00

Switch 16 Ports RJ-45 10/100/1000 | PoE 244W | Switching capacity 32Gbps | Throughput 23.80Mpps

฿5,990.00

Switch 16 Ports RJ-45 10/100/1000 | Switching capacity 32Gbps | Throughput 23.80Mpps

฿7,790.00

Switch 24 Ports RJ-45 10/100/1000 | Switching capacity 48Gbps | Throughput 35.71Mpps

฿10,000.00

Switch 26 Ports RJ-45 10/100/1000 + 2 Port SFP | Switching capacity 56Gbps | Throughput 41.68Mpps

฿1,890.00

Switch 5 Ports RJ-45 10/100/1000 | Switching capacity 10Gbps | Throughput 7.44Mpps

฿6,900.00

Switch 8 Ports RJ-45 10/100/1000 | PoE 64W | Switching capacity 16Gbps | Throughput 11.90Mpps

฿2,600.00

Switch 8 Ports RJ-45 10/100/1000 | Switching capacity 16Gbps | Throughput 11.90Mpps

฿20,500.00

Switch 24 Ports RJ-45 10/100/1000 + 2 Port SFP | Switching capacity 56Gbps | Throughput 38.68Mpps

฿13,000.00

Switch 24 Ports RJ-45 10/100/1000 + 2 Port SFP | Switching capacity 56Gbps | Throughput 38.68Mpps

฿34,690.00

Switch 48 Ports + 4 Port SFP | PoE 370W | Switching 104Gbps | Throughput 77.37Mpps

฿24,900.00

Switch 48 Ports + 4 Port SFP| Switching capacity 104Gbps | Throughput 77.37Mpps

฿11,690.00

Switch 8 Ports RJ-45 10/100/1000 | Switching capacity 16Gbps | Throughput 11.90Mpps

฿5,490.00

Switch 8 Ports RJ-45 10/100/1000 | Switching capacity 16Gbps | Throughput 11.90Mpps

฿13,190.00

Switch 24 Ports 10/100/1000 + 24SFP/SFP+ ports | Switching capacity 128Gbps | Throughput 95.23Mpps

฿22,890.00

Switch 24 Ports + 4 SFP 1/10GbE | PoE 195W |Switching 128Gbps | Throughput 95.23Mpps

฿29,300.00

Switch 24 Ports + 4 SFP 1/10GbE | PoE 370W |Switching 128Gbps | Throughput 95.23Mpps

฿22,890.00

Switch 48 Ports 10/100/1000 + 4SFP/SFP+ ports | Switching capacity 176Gbps | Throughput 130.95Mpps

฿43,000.00

Switch 48 Ports + 4 SFP 1/10GbE | PoE 370W |Switching 176Gbps | Throughput 130.95Mpps

฿6,300.00

Switch 8 Ports 10/100/1000 + 2 SFP 1GbE ports | Switching capacity 20Gbps | Throughput 14.88Mpps

฿11,200.00

Switch 8 Ports + 2 SFP/SFP+ ports | Switching capacity 20Gbps | Throughput 14.88Mpps

฿92,690.00

Switch 12 Ports 10/100/1000/10GBASE-T + 4 SFP+ 10GbE | Switching 320Gbps | Throughput 238Mpps

฿54,000.00

Switch 24 Ports + 2 SFP+ 10GbE + 2 10GBASE-T | PoE 370W | Switching 128Gbps | Throughput 95Mpps

฿43,200.00

Switch 12 Ports + 2 SFP+ 10GbE + 2 10GBASE-T | Switching 128Gbps | Throughput 95Mpps

฿72,000.00

Switch 48 Ports + 2 SFP+ 10GbE + 2 10GBASE-T | Switching 176Gbps | Throughput 131Mpps

฿97,390.00

Switch 48 Ports + 2 SFP+ 10GbE + 2 10GBASE-T | PoE 600W | Switching 176Gbps | Throughput 131Mpps

฿39,590.00

Switch 24x ports + 4x 1G SFP + 1x Console | USB Type-A Host port | Switching 32Gbps | Throughput 23.8Mpps

฿75,100.00

Switch 24x ports + 4x 1G SFP + 1x Console | USB Type-A Host port | Switching 32Gbps | Throughput 23.8Mpps

฿71,490.00

Switch 48x ports + 4x 1G SFP + 1x Console | USB Type-A Host port | Switching 104Gbps | Throughput 77.3Mpps

฿114,590.00

Switch 48x ports + 4x 1G SFP + 1x Console | USB Type-A Host port | Switching 104Gbps | Throughput 77.3Mpps

฿6,790.00

Wi-Fi Speed 2.4GHz / 5GHz | Antennas Internal antenna x 4 | Memory :128 MB Flash 256 MB RAM | Support 4G LTE

฿13,900.00

WiFi 6 (802.11ax) | Wi-Fi Speed AX6000 | External antenna x 4 | WAN x 1 | LAN x 4 | Memory : 256 MB Flash and 1 GB RAM

฿32,900.00

WiFi 6 (802.11ax) | Wi-Fi Speed AX10000 | External antenna x 9 | 2.5 Gigabit WAN x 1 | Gigabit LAN x 3 | Memory : 256 MB

฿2,390.00

Wi-Fi Speed 2.4G Hz, 5 GHz-1, 5 GHz-2 | Antennas Internal antenna x 4 | Memory :128 MB Flash 256 MB RAM

฿3,890.00

CPU : 1.7GHz | Wi-Fi Speed 2.4GHz / 5GHz | Antennas Internal antenna x 4 | Memory :128 MB Flash 256 MB RAM

฿5,890.00

WiFi 6 (RT-AX82U V2) : WiFi 6 (802.11ax) | Wi-Fi Speed AX5400 | External antenna x 4 | WAN x 1 | LAN x 4

฿9,890.00

WiFi 6 (802.11ax) | Wi-Fi Speed AX6000 | External antenna x 3 | WAN x 1 | LAN x 4 | Memory : 256 MB Flash and 1 GB RAM

฿15,500.00

WiFi 6 (802.11ax) | Wi-Fi Speed AX6000 | External antenna x 8 | WAN x 1 | LAN x 8 | Memory : 256 MB Flash and 1 GB RAM

฿4,990.00

WiFi 6 (802.11ax) | Wi-Fi Speed AX4200 | External antenna x 4 | WAN x 1 | LAN x 4 | Memory : 256 MB