Showing 1–40 of 43 results

INKJET

ราคาสินค้าในหมวดนี้ เป็นสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
(ยกเว้นในหมวดสินค้าประเภทอุปกรณ์ Network ยี่ห้อ Link ,COMMSCOPE,Germany)

กรุณาติดต่อพนักงานเพื่อตรวจสอบสต็อกและสเปคของสินค้าอีกครั้ง 
Line id : @sawaddeeit  (อย่าลืมใส่ “@”)
SawaddeeIT ต้องขออภัยและขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูล อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์  กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าทุกครั้งก่อนทำการสั่งซื้อสินค้าถ้าหากคุณพบข้อมูลสินค้าที่ผิดพลาด กรุณาแจ้งทางเราให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 


logoHPlogoEpson

logocanonlogoBrother

 

 

฿4,490.00

Function Print, Copy, Scan | Print Speed Black 28 ppm, Color 11 ppm | Resolution Up to 1200 x 6000 | Connectivity USB

฿4,990.00

Function Print, Copy, Scan | Print Speed Black 28 ppm, Color 11 ppm | Resolution Up to 1200 x 6000 | USB, Wireless

฿4,990.00

Function Print, Copy, Scan | Print Speed Black 16 ppm, Color 9 ppm | Resolution Up to 1200 x 6000 | USB, Wireless

฿5,790.00

Function Print, Copy, Scan | Print Speed Black 30 ppm, Color 12 ppm | Resolution Up to 1200 x 6000 | USB, Wireless

฿7,890.00

Function Print, Copy, Scan | Print Speed Black 30 ppm, Color 26 ppm | Resolution Up to 1200 x 6000 | USB, Wireless

฿8,890.00

Function Print, Copy, Scan | Print Speed Black 30 ppm, Color 26 ppm | Resolution Up to 1200 x 6000 | USB, Wireless

฿10,990.00

Function Print, Copy, Scan, Fax | Print Speed Black 28 ppm, Color 26 ppm | Resolution Up to 1200 dpi | USB, Wireless

฿16,990.00

Print Speed Black 35 ppm, Color 32 ppm | Resolution Up to 1200 dpi | USB, Wireless, LAN

฿18,990.00

Print Speed Black 35 ppm, Color 32 ppm | Resolution Up to 1200 dpi | USB, Wireless, LAN

฿22,990.00

Function Print, Copy, Scan, Fax | Print Speed Black 35 ppm, Color 27 ppm | Resolution Up to 1200 dpi | USB, Wireless, LAN

฿10,990.00

Function Print, Copy, Scan, Fax | Print Speed Black 30 ppm, Color 26 ppm | Resolution Up to 1200 dpi | USB, Wireless

฿5,890.00

Print Black Black 24.0 ipm, Color 15.5 ipm | Resolution 600 x 1200 | Connectivity Hi-Speed USB 2.0, LAN, Wi-Fi

฿9,390.00

Print Black Black 24.0 ipm, Color 15.5 ipm | Resolution 600 x 1200 | Connectivity Hi-Speed USB 2.0, LAN, Wi-Fi

฿13,590.00

Print Black Black 24.0 ipm, Color 15.5 ipm | Resolution 600 x 1200 | Connectivity Hi-Speed USB 2.0, LAN, Wi-Fi

฿3,790.00

Print Black 14.5 ipm, Color 10.4 ipm | Resolution 9600 x 2400 | Connectivity Hi-Speed USB 2.0

฿4,590.00

Print Black 8.8 ipm, Color 5.0 ipm | Resolution 4800 x 1200 dpi | Connectivity Hi-Speed USB 2.0

฿5,290.00

Print Black 8.8 ipm, Color 5.0 ipm | Resolution 4800 x 1200 dpi | Connectivity Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi

฿7,490.00

Print Black 8.8 ipm, Color 5.0 ipm | Resolution 4800 x 1200 dpi | Connectivity Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi

฿6,390.00

Print Black 14.5 ipm, Color 10.4 ipm | Resolution 9600 x 2400 | Connectivity Hi-Speed USB 2.0

฿6,950.00

Print Black 14.5 ipm, Color 10.4 ipm | Resolution 9600 x 2400 | Connectivity Hi-Speed USB 2.0, LAN, Wi-Fi

฿3,590.00

Print, Copy, Scan | Print Black 20 ppm | Color Up to 16 ppm | Print Resolution Up to 4800 x 1200 | Connectivity USB, Wi-Fi

฿4,590.00

Print, Copy, Scan | Print Black 20 ppm | Color Up to 16 ppm | Resolution 1200 x 1200 | Connectivity USB, Wi-Fi

฿5,090.00

Print, Copy, Scan | Print Black 20 ppm | Color Up to 17 ppm | Resolution 4800 x 1200 | Connectivity USB, Wi-Fi

฿5,690.00

Print, Copy, Scan | Print Black 20 ppm | Color Up to 17 ppm | Resolution 1200 x 1200 | Connectivity USB, Wi-Fi

฿3,790.00

Print Speed Black 19 ppm, Print Speed Black Color 1 5ppm | Resolution 4800 x 1200 | Connectivity USB

฿4,890.00

Print Speed Black 19 ppm, Print Speed Black Color 1 5ppm | Resolution 4800 x 1200 | Connectivity USB

฿13,390.00

Print, Copy, Scan | Print Black 20 ppm | Color Up to 19 ppm | Resolution 4800 x 1200 | Connectivity USB, Wi-Fi

฿15,390.00

Print, Copy, Scan | Print Black 10 ppm | Color Up to ppm | Resolution 4800 x 1200 | Connectivity USB, Wi-Fi

฿10,090.00

Print, Copy, Scan, Fax | Print Speed 34 ppm | Resolution 1200 x 1200 | Connectivity USB, Wi-Fi, LAN

฿12,390.00

Print, Copy, Scan, Fax | Print Speed 34 ppm | Resolution 1200 x 1200 | Connectivity USB, Wi-Fi, LAN

฿8,390.00

Print, Copy, Scan, Fax | Print Speed 29 ppm | Resolution 1200 x 1200 | Connectivity USB, Wi-Fi, LAN

฿12,690.00

Print, Copy, Scan, Fax | Print Speed 29 ppm | Resolution 1200 x 1200 | Connectivity USB, Wi-Fi, LAN

฿16,690.00

Print, Copy, Scan, Fax | Print Speed 29 ppm | Resolution 1200 x 1200 | Connectivity USB, Wi-Fi, LAN

฿4,790.00

Print Speed Black 22 ppm, Print Speed Black Color 16 ppm | Resolution 4800 x 1200 | Connectivity USB, Wi-Fi, Bluetooth

฿4,690.00

Print Speed Black 22 ppm, Print Speed Black Color 16 ppm | Resolution 4800 x 1200 | Connectivity USB

฿5,690.00

Print Speed Black 22 ppm, Speed Color 16 ppm | Resolution 4800 x 1200 | Connectivity USB, Wi-Fi, Bluetooth

฿5,390.00

Print Speed Black 22 ppm, Print Speed Black Color 16 ppm | Resolution 4800 x 1200 | Connectivity USB

฿5,990.00

Print Speed Black 22 ppm, Print Speed Black Color 16 ppm | Resolution 4800 x 1200 | Connectivity USB, Wi-Fi

฿7,990.00

Print Speed Black 22 ppm, Speed Color 16 ppm | Resolution 4800 x 1200 | Connectivity USB, Wi-Fi, Bluetooth

฿7,990.00

Print Speed Black 22 ppm, Speed Color 21 ppm | Resolution Up to 1200 x 1200 | Connectivity USB, Wi-Fi, Bluetooth