Server HPE

Showing 1–40 of 42 results

HP

ราคาสินค้าในหมวดนี้ เป็นสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
(ยกเว้นในหมวดสินค้าประเภทอุปกรณ์ Network ยี่ห้อ Link ,COMMSCOPE,Germany)

กรุณาติดต่อพนักงานเพื่อตรวจสอบสต็อกและสเปคของสินค้าอีกครั้ง 
Line id : @sawaddeeit  (อย่าลืมใส่ “@”)
SawaddeeIT ต้องขออภัยและขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูล อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์  กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าทุกครั้งก่อนทำการสั่งซื้อสินค้าถ้าหากคุณพบข้อมูลสินค้าที่ผิดพลาด กรุณาแจ้งทางเราให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 


฿141,400.00

CPU Intel Xeon Silver 4208 | RAM 16GB DDR4 | Hard Disk 3x 480GB SSD SATA | RAID S100i | Power Supply 2x 500W

฿133,900.00

CPU Intel Xeon Silver 4210R | RAM 16GB DDR4 | Hard Disk 3x 1TB SATA | RAID S100i | Power Supply 2x 500W

฿130,000.00

CPU Intel Xeon Silver 4210R | RAM 16GB DDR4 | Hard Disk 2x 480GB SSD SATA | RAID S100i | Power Supply 2x 500W

฿188,890.00

CPU Intel Xeon Gold 5218 | RAM 16GB DDR4 | Hard Disk 3x 480GB SSD SATA | RAID S100i | Power Supply 2x 500W

฿156,500.00

CPU Intel Xeon Silver 4214R | RAM 16GB DDR4 | Hard Disk 3x 480GB SSD SATA | RAID S100i | Power Supply 2x 500W

฿196,890.00

CPU Intel Xeon Gold 5218 | RAM 16GB DDR4 | Hard Disk 3x 480GB SSD SATA | RAID S100i | Power Supply 2x 500W

฿92,000.00

CPU Intel Xeon E-2314 | RAM 16GB DDR4 | Hard Disk 2x 4TB SATA | Intel VRO | Power Supply 290W

฿109,500.00

CPU Intel Xeon E-2314 | RAM 16GB DDR4 | Hard Disk 2x 960GB SSD SATA | Intel VRO | Power Supply 290W

฿123,490.00

CPU Intel Xeon E-2314 | RAM 16GB DDR4 | Hard Disk 2x 960GB SSD SATA | Intel VRO | Power Supply 2x 500W

฿130,500.00

CPU Intel Xeon E-2336 | RAM 16GB DDR4 | Hard Disk 2x 960GB SSD SATA | Intel VRO | Power Supply 2x 500W

฿266,300.00

CPU AMD EPYC 7313P | RAM 32GB DDR4 | Hard Disk 3x 480GB SSD SATA | MR416i-a | Power Supply 2x 500W

฿299,000.00

CPU AMD EPYC 7443P | RAM 32GB DDR4 | Hard Disk 3x 480GB SSD SATA | MR416i-a | Power Supply 2x 800W

฿165,600.00

CPU Intel Xeon Silver 4208 | RAM 16GB DDR4 | Hard Disk 3x 480GB SSD SATA | RAID P408i-a | Power Supply 2x 500W

฿169,390.00

CPU Intel Xeon Silver 4210 | RAM 16GB DDR4 | Hard Disk 3x 480GB SSD SATA | RAID P408i-a | Power Supply 2x 500W

฿294,790.00

CPU Intel Xeon Silver 4215R | RAM 32GB DDR4 | Hard Disk 3x 960GB SSD SATA | RAID P408i-a | Power Supply 2x 800W

฿220,800.00

CPU Intel Xeon Silver 4208 | RAM 32GB DDR4 | Hard Disk 3x 480GB SSD SATA | RAID MR416i-a | Power Supply 2x 800W

฿227,490.00

CPU Intel Xeon Silver 4210R | RAM 32GB DDR4 | Hard Disk 3x 480GB SSD SATA | RAID MR416i-a | Power Supply 2x 800W

฿264,290.00

CPU Intel Xeon Silver 4215R | RAM 32GB DDR4 | Hard Disk 3x 480GB SSD SATA | RAID MR416i-a | Power Supply 2x 800W

฿292,100.00

CPU Intel Xeon Gold 5218 | RAM 32GB DDR4 | Hard Disk 3x 480GB SSD SATA | RAID MR416i-a | Power Supply 2x 800W

฿228,500.00

CPU Intel Xeon Silver 4309Y | RAM 32GB DDR4 | Hard Disk 3x 480GB SSD SATA | RAID SR100i | Power Supply 2x 800W

฿271,990.00

CPU Intel Xeon Silver 4309Y | RAM 32GB DDR4 | Hard Disk 3x 480GB SSD SATA | RAID MR416i-a | Power Supply 2x 800W

฿271,990.00

CPU Intel Xeon Silver 4310 | RAM 32GB DDR4 | Hard Disk 3x 480GB SSD SATA | RAID MR416i-a | Power Supply 2x 800W

฿288,100.00

CPU Intel Xeon Silver 4314 | RAM 32GB DDR4 | Hard Disk 3x 480GB SSD SATA | RAID MR416i-a | Power Supply 2x 800W

฿386,800.00

CPU AMD EPYC 9124 | RAM 32GB DDR4 | Hard Disk 2x 2.4TB SAS | RAID MR408i | Power Supply 2x 800W

฿195,800.00

CPU Intel Xeon Silver 4210R | RAM 32GB DDR4 | Hard Disk 3x 480GB SSD SATA | RAID P408i-a | Power Supply 2x 800W

฿199,400.00

CPU Intel Xeon Silver 4214R | RAM 32GB DDR4 | Hard Disk 3x 480GB SSD SATA | RAID P408i-a | Power Supply 2x 800W

฿254,100.00

CPU Intel Xeon Silver 4309Y | RAM 32GB DDR4 | Hard Disk 3x 480GB SSD SATA | RAID SR100i | Power Supply 2x 800W

฿290,600.00

CPU Intel Xeon Silver 4309Y | RAM 32GB DDR4 | Hard Disk 3x 480GB SSD SATA | RAID MR416i | Power Supply 2x 800W

฿290,600.00

CPU Intel Xeon 4310 | RAM 32GB DDR4 | Hard Disk 3x 480GB SSD SATA | RAID MR416i | Power Supply 2x 800W

฿306,790.00

CPU Intel Xeon Silver 4314 | RAM 32GB DDR4 | Hard Disk 3x 480GB SSD SATA | RAID MR416i | Power Supply 2x 800W

฿325,700.00

CPU Intel Xeon Gold 5315Y | RAM 32GB DDR4 | Hard Disk 3x 480GB SSD SATA | RAID MR416i | Power Supply 2x 800W

฿316,400.00

CPU AMD EPYC 7313 | RAM 32GB DDR4 | Hard Disk 3x 480GB SSD SATA | RAID MR416i | Power Supply 2x 800W

฿53,200.00

CPU Intel Xeon E-2224 | RAM 16GB DDR4 | Hard Disk 1TB SATA | RAID S100i | Power Supply 180W

฿43,100.00

CPU Intel Pentium G6405 | RAM 16GB DDR4 | Hard Disk 1TB SATA | Intel VROC | Power Supply 180W

฿57,300.00

CPU Intel Xeon E-2314 | RAM 16GB DDR4 | Hard Disk 1TB SATA | Intel VROC | Power Supply 180W

฿76,200.00

CPU Intel Xeon E-2314 | RAM 16GB DDR4 | Hard Disk 2x 1TB SATA | Intel VROC | Power Supply 350W

฿71,590.00

CPU Intel Xeon E-2314 | RAM 16GB DDR4 | Hard Disk 2x 1TB SATA | Intel VROC | Power Supply 350W

฿82,000.00

CPU Intel Xeon E-2314 | RAM 16GB DDR4 | Hard Disk 2x 4TB SATA | Intel VROC | Power Supply 350W

฿98,100.00

CPU Intel Xeon E-2314 | RAM 16GB DDR4 | Hard Disk 2x 480GB SSD SATA | Intel VROC | Power Supply 2x 500W

฿228,200.00

CPU Intel Xeon Silver 4210R | RAM 16GB DDR4 | Hard Disk 3x 480GB SSD SATA | P408i-a | Power Supply 2x 800W