แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

฿11,900.00

24 เข็มพิมพ์แบบแคร่สั้น | ความละเอียดการพิมพ์ 360 × 360 dpi | การพิมพ์กระดาษแบบมีสำเนา 1 ต้นฉบับ + 5 สำเนา

฿12,900.00

24 เข็มพิมพ์แบบแคร่ยาว | ความละเอียดการพิมพ์ 360 × 360 dpi | การพิมพ์กระดาษแบบมีสำเนา 1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา

฿17,900.00

24 เข็มพิมพ์แบบแคร่สั้น | ความละเอียดการพิมพ์ 360 × 360 dpi | การพิมพ์กระดาษแบบมีสำเนา 1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา

฿18,900.00

24 เข็มพิมพ์แบบแคร่ยาว | ความละเอียดการพิมพ์ 360 × 360 dpi | การพิมพ์กระดาษแบบมีสำเนา 1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา