แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์

฿149,800.00

CPU Intel Xeon Silver 4310 | RAM 32GB DDR4 | Hard Disk 3x 480GB SSD SATA | RAID H755 | Power Supply 800W Redundant

฿158,690.00

CPU Intel Xeon Silver 4310 | RAM 32GB DDR4 | Hard Disk 3x 960GB SSD SATA | RAID H755 | Power Supply 800W Redundant

฿150,600.00

CPU Intel Xeon Silver 4309Y | RAM 32GB DDR4 | Hard Disk 3x 480GB SSD SATA | RAID H755 | Power Supply 800W Redundant

฿212,200.00

CPU 2x Intel Xeon Silver 4314 | RAM 64GB DDR4 | Hard Disk 4x 480GB SSD SATA | RAID H755 | Power Supply 800W Redundant

฿226,700.00

CPU 2x Intel Xeon Silver 4314 | RAM 64GB DDR4 | Hard Disk 4x 960GB SSD SATA | RAID H755 | Power Supply 800W Redundant

฿229,300.00

CPU 2x Intel Xeon Silver 4314 | RAM 64GB DDR4 | Hard Disk 3x 960GB SSD SATA | RAID H755 | Power Supply 800W Redundant

฿149,790.00

CPU Intel Xeon Silver 4314 | RAM 16GB DDR4 | Hard Disk 2x 480GB SSD SATA | RAID H755 | Power Supply 800W Redundant

฿154,690.00

CPU Intel Xeon Silver 4314 | RAM 16GB DDR4 | Hard Disk 2x 2.4TB SAS | RAID H755 | Power Supply 800W Redundant