มาดูคำถามน่ารู้จาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กันเถอะ

     สวัสดีค่ะ ตามกระแสข่าวไวรัสโคโรน่า 2019 (อู่ฮั่นฉันต้องรอด)  กันเป็นระยะ ระยะ ใครจะว่า เอะทำไมเว็บของแอดมินเป็นเว็บจำหน่ายสินค้าไอที ทำไมต้องนำข่าวหรือเรื่องราวของเจ้าไวรัสตัวร้ายอย่างไวรัสโควิด มาเขียนให้อ่านกันบ่อยจัง ทำไมไม่ขายสินค้าล่ะ  เอาจริงแอดมินก็อยากขายสินค้านะ  แต่ในเมื่อ หลายๆคนที่เคยซื้อสินค้าจากเว็บของแอดมินไป ก็เป็นคนสำคัญที่แอดมิน ต้องคอยดูแลบ้างแหละ  เลยต้องนำความรู้และสถานการณ์มามาเขียนให้อ่านกันบ่อย  ผู้อ่านและลูกค้าของแอดมินจะได้ระวังตัว และดูแลตัวเองกันถูกวิธีอย่างไรล่ะ  ข่าวอัพเดทล่าสุดของวันที่ 10/3/256 

  • องค์การอนามัยโลก (WHO) เผยโรคโควิด-19 คร่าชีวิตประชาชนทั่วโลกไปแล้วกว่า 4,000 คน และมีผู้ป่วยสะสมมากกว่า 110,000 คน

ต่อไปบางอาจจะมีคำถามที่อยากถาม หรือโดนถามบ่อยๆจาก กรมควบคุมโรคที่รวบรวมคำถาม และตอบไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ 

คำถามเกี่ยวกับโคโรน่าเบื้องต้น

ข้อ1 Q : ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 คือ ?

A: ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นตระกูลของไวรัสที่ก่อให้อาการป่วยตั้งแต่โรคไข้หวัดธรรมดาไปจนถึงโรคที่มีความรุนแรงมาก เช่น โรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) และโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS-CoV) เป็นต้น ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนในมนุษย์ก่อให้เกิดอาการป่วยระบบทางเดินหายใจในคน และสามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ โดยเชื้อไวรัสนี้พบครั้งแรกในการระบาดในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี 2019

ข้อ2  Q: ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เหมือนไวรัสโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางและโรคซาร์สหรือไม่?

A: ไม่เหมือน เนื่องจากตระกูลโคโรนาไวรัส เป็นสาเหตุการป่วยในคนและในสัตว์ เช่น อูฐ แมว คางค้าว ซึ่งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ไม่เหมือนกับไวรัสโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome: MERS) หรือ ไวรัสโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (Severe Acute Respiratory Syndrome: SARS) ii

ข้อ3  Q: อาการของผู้ป่วยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 มีอาการอย่างไร?

A: อาการทั่วไป ได้แก่ อาการระบบทางเดินหายใจ มีไข้ ไอ หายใจถี่ หายใจลำบาก ในกรณีที่อาการรุนแรงมาก อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดออักเสบ ไตวาย หรืออาจเสียชีวิตข้อ

ข้อ4  Q: ผู้ป่วยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 รักษาอย่างไร?

A: การรักษาแบบประคับประคองเพื่อบรรเทาอาการป่วยต่างๆ โดยปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค

ข้อ 5  Q: ระยะเวลาการมีชีวิตอยู่ของเชื้อในสิ่งแวดล้อม เช่น บนสิ่งของ อาหาร?

A: ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อยู่บนพื้นผิวได้นานเพียงใด ขณะที่ข้อมูลเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าไวรัสอาจอยู่รอดได้ในไม่กี่ชั่วโมง โดยน้ำยาฆ่าเชื้อสามารถฆ่าเชื้อไวรัสไม่ให้สามารถแพร่เชื้อได้

ข้อ6  Q: ความรุนแรงของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เมื่อเทียบกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์อื่นๆ ?

A: ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 มีอาการคล้ายไข้หวัด อาการทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก ในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการรุนแรงทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดออักเสบ ไตวาย หรืออาจเสียชีวิต แม้ว่าอาการหลายอย่างจะคล้ายคลึง แต่เนื่องจากเกิดจากเชื้อไวรัสที่แตกต่างกัน จึงเป็นเรื่องยากที่จะสามารถระบุโรคตามอาการเพียงอย่างเดียว จึงต้องอาศัยการทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันเชื้อข้อข้อ

ข้อ7  Q: ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สามารถแพร่กระจายเชื้อได้อย่างไ?

A: ไวรัสชนิดนี้มีความเป็นไปได้ที่มีสัตว์เป็นแหล่งรังโรค ส่วนใหญ่แพร่กระจายผ่านการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ผ่านทางละอองเสมหะจากการไอ จาม น้ำมูก น้ำลาย ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนการแพร่กระจายเชื้อผ่านทางการพื้นผิวสัมผัสที่มีไวรัสแล้วมาสัมผัส ปาก จมูกและตา สามารถแพร่เชื้อผ่านทาง Fexo-oral route ได้ด้วย

ข้อ 8 Q: การซื้อสินค้าหรือสิ่งของที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือไม่?

A: ขณะนี้ยังคงมีข้อจำกัดด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และการแพร่กระจายเชื้อ ดังนั้นจึงใช้ข้อมูลวิชาการของเชื้อไวรัสโคโรนาที่มีพันธุกรรมใกล้เคียงกัน ซึ่งพบว่าไวรัสโคโรนามีความสามารถในการมีชีวิตอยู่บนผิวสัมผัสได้ไม่ดี จึงมีความเสี่ยงน้อยมากที่จะแพร่กระจายเชื้อไวรัสจากสินค้าหีบห่อหรือสิ่งของ ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนการแพร่กระจายเชื้อผ่านทางสินค้านำเข้าจากประเทศจีน และยังไม่พบผู้ป่วยที่มีความสัมพันธ์กับการขนส่งสินค้าแต่อย่างใด

ข้อ3 Q: การนำเข้าสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์จากสาธารณรัฐประชาชนจีนมีเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้ออย่างไร?

A: ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนการนำเข้าสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์จากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อได้

 

คำถามเกี่ยวกับโคโรน่าส่วนขยาย

ข้อ1 Q : ขนาดของเชื้อ

A : เชื้อ COVID-19 เป็นเชื้อไวรัสในตระกูลโคโรนาไวรัส มีขนาดเล็กมาก ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า หรือโดยกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้กันโดยทั่วไป

ข้อ2 Q : ความเสี่ยง (ร้อยละ) ที่เชื้อจะแพร่กระจายจากการติดอยู่บนสิ่งของ

A : เชื้อ COVID-19 สามารถแพร่กระจายผ่านสิ่งของที่แปดเปื้อนเชื้อโรคได้ อยู่ได้นานหลายวันหากไม่มีการทำความสะอาด หากใช้มือสัมผัสสิ่งของแล้วนำมาแตะบริเวณหน้า หรือหยิบอาหารเข้าปาก สามารถติดเชื้อได้เช่นเดียวกับการสัมผัสเชื้อจากผู้ป่วยโดยตรง จึงควรต้องระมัดระวัง ทำความสะอาดพื้นผิวที่อาจแปดเปื้อนบ่อยๆ และล้างมือบ่อยๆ

ข้อ3 Q : เชื้อสามารถแพร่กระจายในบริเวณสระว่ายน้ำได้หรือไม่

A : ในปัจจุบันยังไม่มีรายงานการติดเชื้อจากการว่ายน้ำในสระ หรือแหล่งน้ำอื่น แต่ควรหลีกเลี่ยงสระน้ำที่มีผู้คนแออัด

ข้อ4 Q : หน้ากาก N95 ควรใช้แบบ fit test หรือ fit check มีหลักฐานทางวิชาการอ้างอิงหรือไม่

A : หน้ากาก N95 ที่ใช้ในการแพทย์ แนะนำให้ใช้เฉพาะกับบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานกับผู้ติดเชื้อหรือสงสัยติดเชื้อ COVID-19 และต้องทำการทดสอบ fit check ทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน

* หน้ากาก N95 สำหรับกันฝุ่น ไม่สามารถใช้ในทางการแพทย์

ข้อ5 Q : หน้ากาก N95 แต่ละรุ่น เช่น 9001 , 8201 มีความแตกต่างกันอย่างไร สามารถป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ได้หรือไม่

A : ประชาชนทั่วไปไม่จำเป็นต้องใช้ หน้ากาก N95 ผู้ที่ไม่มีอาการป่วย สามารถใช้หน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัยได้ ผู้ที่มีอาการป่วยให้ใช้หน้ากากอนามัย สำหรับหน้ากาก N95 ที่ใช้ในการแพทย์ แนะนำให้ใช้เฉพาะกับบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานกับผู้ติดเชื้อหรือสงสัยติดเชื้อ COVID-19

* หน้ากาก N95 สำหรับกันฝุ่น ไม่สามารถใช้ในทางการแพทย์

ข้อ6 Q : ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน (ยินดีเสียค่าใช้จ่าย)

A : การตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 ใช้เฉพาะกับผู้สัมผัสหรือผู้สงสัยติดเชื้อเท่านั้น ไม่ใช้เพื่อยืนยันการไม่ติดเชื้อในบุคคลทั่วไป เนื่องจากไม่สามารถรับรองได้ ว่าไม่ได้อยู่ในระยะฟักตัว หรือจะไม่ติดเชื้อหลังจากการตรวจ

ข้อ7 Q : นโยบาย หรือหลักเกณฑ์ ของการเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาและตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

A : ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค กรมควบคุมโรคจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ สำหรับกรณีอื่นๆห้องปฏิบัติการจะเรียกเก็บจากผู้ส่งตัวอย่าง

ข้อ8 Q : สถานพยาบาลที่สามารถตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้

A : ปัจจุบันการตรวจทางห้องปฏิบัติการมีการกำหนดพื้นที่ดังนี้

• พื้นที่เขตสุขภาพที่ 1-12 ให้ส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

• พื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

• กรุงเทพมหานคร ส่งตรวจคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช, คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์, โรงยาบาลราชวิถี

ข้อ9 Q : การทำความสะอาดรถยนต์ / รถโดยสารสาธารณะ นอกเหนือจากการเช็ดทำความสะอาดจุดสำคัญด้วยแอลกอฮอล์ 70%

A : ประเด็นที่สำคัญของการทำความสะอาดรถยนต์ รถสาธารณะคือการทำความสะอาดบริเวณจุดที่มือของผู้โดยสารมีโอกาสสัมผัส นอกจากการเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70% องค์การอนามัยโลกแนะนำว่าสามารถใช้น้ำยาละลายผงซักฟอกเช็ดทำความสะอาด นอกจากการเช็ดพื้นผิวสัมผัสต่างๆ การนำรถไปตากแดดน่าจะลดความคงอยู่ของเชื้อเนื่องจากอุณหภูมิความร้อน

ข้อ10  Q : การใช้ห้องน้ำสาธารณะมีข้อแนะนำในการทำความสะอาดก่อนใช้เพื่อป้องกันเชื้อโรคหรือไม่

A : มีการตรวจพบเชื้อในอุจจาระ แต่การกระจายชองเชื้อจากห้องน้ำที่พบในกรณี SARS เกิดจากท่อของเสียไม่มีน้ำสะอาดหล่อเลี้ยงให้ไหลทิ้งและระบบลมดูดอากาศก่อให้เกิดละอองฝอยของน้ำเสีย จึงเกิดการกระจายของเชื้อในอาคารสูง ห้องน้ำสาธารณะของประเทศไทยมีระบบกำจัดของเสียที่แตกต่างไป และไม่ได้เป็นอาคารสูง การทำความสะอาดแนะนำให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีคลอรีนเข้มข้นทำความสะอาด และผู้ใช้แนะนำให้ล้างมือด้วยสบู่ทันทีที่ทำธุระเสร็จก่อนที่มือจะไปสัมผัสบริเวณหน้า ตา ปาก

ข้อ11  Q : ยาสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร สามารถรักษาโรคไวรัสโคโรนา ได้หรือไม่

A : ฟ้าทะลายโจรเป็นยาสมุนไพรที่กรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแนะนำให้ใช้รักษาหวัด และให้กินทันที ไวรัส COVID-19 เป็นเชื้อไวรัสที่กลายพันธุ์และพบว่าก่อนโรคที่ค่อนข้างรุนแรงในผู้สูงอายุและผู้มีภูมิต้านทานต่ำ ยังไม่เคยมีการนำฟ้าทลายโจรมาทดลองใช้รักษา COVID-19

ข้อ12  Q : ตัวยาที่ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ไวรัสมี ชื่อยาว่าอะไรบ้าง สามารถหาซื้อได้ที่ไหน

A : ยาที่มีรายงานใช้รักษาผู้ป่วย COVID-19 เป็นยาต้านไวรัสเอดส์ (lopinavir ผสม Rotronavir) ใช้ร่วมกับยาต้านไข้หวัดใหญ่ นอกจากนี้ก็มีรายงานการใช้ยาต้านไข้มาลาเรีย รายงานการใช้ยา Remdesivir ที่พบว่าใช้ได้ผลในห้องทดลองและสัตว์ทดลองที่ติดเชื้อ SARS และ MERS ทั้งหมดนี้ยังไม่มีการวิจัยที่เป็นระบบและเชื่อถือได้ว่ายาเหล่านี้มีประสิทธิผลการรักษาในคน

 

คำถามเกี่ยวกับการป้องกันดูแล้วตัวเอง

ข้อ1 Q: ประชาชนทั่วไปควรป้องกันตนเองอย่างไร?

A: หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้มีอาการป่วย รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณตา จมูกและปาก โดยไม่ได้ล้างมือ ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือน้ำยาแอลกอฮอล์ล้างมือ 70% หากมีไข้ ไอ หายใจลำบาก ให้ไปพบแพทย์ทันที และแจ้งประวัติการเดินทาง

ข้อ2 Q: เมื่อท่านมีอาการป่วยท่านควรป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่นอย่างไร?

A: ควรพักอยู่ที่บ้าน ปิดปากและจมูกด้วยทิชชูทุกครั้งที่ไอหรือจาม และทิ้งลงถังขยะ ทำความสะอาดและทำลายเชื้อตามวัสดุสิ่งของ และผิวสัมผัสต่างๆ

ข้อ3 Q: หากท่านมีอาการป่วยหลังกลับจากการเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีนควรทำอย่างไร?

A: หากท่านเดินทางกลับจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใน 14 วัน และมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เหนื่อยหอบ โปรดไปพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง และควรป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น โดยงดเดินทางขณะป่วย ถ้าจำเป็นควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หลีกเลี่ยงคลุกคลี่กับผู้อื่น ปิดปากและจมูกด้วยทิชชูทุกครั้งที่ไอหรือจามและทิ้งลงถังขยะ ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ 70%

ข้อ4 Q: หากสงสัยว่ามีอาการป่วยจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ควรทำอย่างไร?

A: ผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จะมีอาการไข้ ร่วมกับ อาการทางเดินหายใจ เช่น ไอจาม มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ และมีประวัติเดินทางไปยังประเทศจีน ภายใน 14 วันก่อนเริ่มมีอาการ หากมีอาการและประวัติเดินทางดังกล่าว ควรรีบไปพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาต่อไป

ข้อ5 Q: ชนิดของหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้

A: 1) บุคคลที่ไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ ไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย (Surgical Mask เนื่องจากไม่มีหลักฐานแสดงถึงการป้องกันบุคคลที่ไม่ป่วย อย่างไรก็ตามอาจสวมใส่หน้ากากอนามัย ในประเทศที่มีความเสี่ยง หรือเมื่ออยู่ในที่ชุมชนที่มีคนจำนวนมากเพื่อป้องกันตัวเอง

2) บุคคลที่มีอาการระบบทางเดินหายใจควรสวมหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) และไปพบแพทย์ หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากiiii

ข้อ6 Q: การทำความสะอาดที่พัก

A: ควรมีการทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได โต๊ะอาหาร ผ้าห่ม ผ้าปูเตียง เครื่องครัว จาน ชาม ช้อน ซ้อม แก้วน้ำ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70% อย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้ง

ข้อ7 Q: ขอแบบคัดกรองโรคในสถานที่ที่มีผู้เข้าออก หรือรวมตัวกันจำนวนมากอย่างฮอล์สำหรับจัดกิจกรรมใหญ่ ๆ

A: ผู้จัดกิจกรรมควรคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยอาการ ไข้ ร่วมกับอาการะบบทางเดินหายใจ ไอ มีน้ำ มูก เหนื่อยหอบ และมีประวัติการเดินทางจากประเทศจีน ภายใน 14 วัน

ข้อ8 Q: ระดับของการแจ้งเตือนมีกี่ระดับ ปัจจุบันอยู่ในระดับสูงสุดแล้วหรือยัง

A: การแจ้งเตือนมี 4 ระดับ โดยขณะนี้อยู่ในระดับที่ 3 หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น

เอาล่ะ ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลจากกรมควบคุมโรคค่ะ  แอดมินนำมาช่วยแชร์ให้ผู้อ่านและลูกค้าของแอดมินได้ศึกษาและเฝ้าระวัง แอดมินหวังว่า ทุกคนต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง มีวินัยในการดูแลตัวเองนะคะ อย่าลืมล้างมือบ่อยๆ หากไม่มีที่ล้างมือ พกไว้เลยค่ะแอลกอฮอเจล หากจำเป็นต้องจับสิ่งของร่วมกับผู้อื่นที่เป็นที่สารธณะ เช่น ตู้ATM ราวบนรถเมล์ ลูกบิดประตูห้องน้ำ โต๊ะ อย่าลืม จับแล้ว รีบล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอเจลทันที  รวมถึงอย่าลืมใส่หน้ากาอนามัยให้ถูกต้องถูกวิธีกันด้วยนะคะ  ก่อนใส่หน้าล้างมือให้สะอาด ต้องล้างมือ 15-20 วินาทีค่ะ  เมื่อใส่หน้ากากแล้ว ห้ามเอามือไปสัมผัสหน้ากากเด็ดขาด เวลาใส่หรือถอดให้จับที่หูเท่านั้นค่ะ  หากคิดว่าน่ากากที่ใช้แล้ว ไปในที่แอดอัดจริง กลับมาที่ให้ถอดทิ้งใส่ถุงและผูกปากให้เรียบร้อยไม่ควรวางทิ้งไว้ตามที่ต่างๆ และล้างมือให้สะอาดทันทีค่ะ  หากผู้อ่านหรือลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่  https://ddc.moph.go.th/    และติดตามจำนวนผู้ป่วยทั่วโรคและในไทยได้ที่ https://ddcportal.ddc.moph.go.th/portal/apps/opsdashboard/index.html#/20f3466e075e45e5946aa87c96e8ad65