วิธีการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ (printer)

การเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ (printer) นั้นสามารถทำได้โดยพิจารณาข้อดี-ข้อเสียและความต้องการส่วนตัวของคุณได้ดังนี้

  1. ประเภทของเครื่องพิมพ์ (Type of Printer):

   • Inkjet: เหมาะสำหรับการพิมพ์ภาพถ่ายหรือเอกสารทั่วไป มีราคาเบาแต่ค่าใช้จ่ายในการและรักษาสูงกว่า.
   • Laser: มักจะมีความเร็วในการพิมพ์สูงและเหมาะสำหรับการพิมพ์เอกสารที่เป็นข้อความหลายหน้า มีราคาสูงกว่าเครื่อง Inkjet แต่ค่าใช้จ่ายต่อหน้าง่ายกว่า.
  2. ความสามารถในการพิมพ์ (Printing Capabilities):

   • ความเร็วในการพิมพ์ (Print Speed): สำคัญหากคุณต้องการใช้งานที่มีปริมาณการพิมพ์มาก.
   • ความละเอียดในการพิมพ์ (Print Resolution): สำคัญหากคุณต้องการพิมพ์รูปภาพหรือเอกสารที่ต้องการความชัดเจน.
  3. ความสามารถในการสื่อสาร (Connectivity Options):

   • USB, Ethernet, Wi-Fi: ควรเลือกตามความต้องการในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ และความสะดวกในการใช้งาน.
  4. ความสามารถพิเศษ (Special Features):

   • การพิมพ์สองด้าน (Duplex Printing): สะดวกในการประหยัดกระดาษ.
   • สแกนและส่งไปยังอีเมล์ (Scan to Email): มีประโยชน์สำหรับการทำงานที่ต้องการแชร์เอกสาร.
  5. ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา (Maintenance Costs):

   • ค่าหมึก (Ink/Toner Costs): ควรพิจารณาค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา เช่น ค่าหมึกหรือตลับหมึก.
  6. ราคาและความเหมาะสม (Price and Value for Money):

   • ควรพิจารณาว่าราคาของเครื่องพิมพ์ตรงกับความต้องการและความสามารถของมันหรือไม่.

การเลือกซื้อเครื่องพิมพ์นั้นควรพิจารณาความต้องการและการใช้งานของคุณให้ดี รวมถึงดูความสามารถของแต่ละรุ่นและความเหมาะสมในการใช้งานในระยะยาวด้วยนะ