Showing 1–40 of 52 results

NOTEBOOK

ราคาสินค้าในหมวดนี้ เป็นสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
(ยกเว้นในหมวดสินค้าประเภทอุปกรณ์ Network ยี่ห้อ Link ,COMMSCOPE,Germany)

กรุณาติดต่อพนักงานเพื่อตรวจสอบสต็อกและสเปคของสินค้าอีกครั้ง 
Line id : @sawaddeeit  (อย่าลืมใส่ “@”)
SawaddeeIT ต้องขออภัยและขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูล อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์  กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าทุกครั้งก่อนทำการสั่งซื้อสินค้าถ้าหากคุณพบข้อมูลสินค้าที่ผิดพลาด กรุณาแจ้งทางเราให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 


฿65,400.00

Alpine AL324 | Ram 2GB | Flash Memory: 512MB | Bay: 12 x 3.5-inch SATA 6Gb/s | Ethernet Port: 2x 2.5 GbE , 2x 10GbE SFP+

฿87,500.00

Intel Celeron N5095 | Ram 8GB | Flash Memory: 4GB | Bay: 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s | Ethernet Port: 2 (2.5GbE/1G/100M/10M)

฿99,500.00

AMD Ryzen V1500B | Ram 8GB | Flash Memory: 5GB | Bay: 12 x 3.5-inch SATA 6Gb/s | Ethernet Port: 2x 2.5 GbE

฿154,800.00

ntel Xeon E-2124 | Ram 8GB | Flash Memory: 5GB | Bay: 12 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | Ethernet: 4x GbE , 2x 10GbE SFP+

฿76,800.00

Intel  Atom C5125 | Ram 8GB | Flash Memory: 5GB | Bay: 12 x 3.5-inch + 4 x 2.5-inch SATA | Ethernet Port: 2 x 2.5 Gigabit Ethernet Port

฿122,300.00

AMD Ryzen V1500B | Ram 16GB | Flash Memory: 5GB | Bay: 16 x 3.5-inch SATA 6Gb/s | Ethernet Port: 2x 2.5 GbE

฿186,500.00

Intel Xeon E-2124 | Ram 16GB | Flash Memory: 5GB | Bay: 16 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | Ethernet: 4x GbE , 2x 10GbE SFP+

฿8,300.00

CPU:  ARM 4-core Cortex-A55 2.0GHz | RAM:  2GB | Flash Memory:  4GB | Bay: 2 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | Ethernet Port: 1GbE RJ45

฿217,500.00

Intel Xeon E-2136 | Ram 16GB | Flash Memory: 5GB | Bay: 24 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | Ethernet: 4x GbE , 2x 10GbE SFP+

฿15,400.00

Intel Celeron N4505 | Ram 4GB | Flash Memory:  4GB | Bay: 2 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | Ethernet Port: x 2.5GbE

฿12,700.00

Alpine AL-214, 4-core, 1.7GHz | RAM:  1GB | Flash Memory:  512MB | Bay: 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | Ethernet Port 1GbE RJ45

฿20,300.00

Alpine AL-214, 4-core, 1.7GHz | RAM:  2GB | Flash Memory:  512MB | Bay: 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | Ethernet : 2x GbE , 1x 10GbE SFP+

฿23,300.00

Alpine AL-214, 4-core, 1.7GHz | RAM: 4GB | Flash Memory:  512MB | Bay: 4 x 3.5-inch SATA | Ethernet : 1x GbE, 1x 2.5GbE, 1x 10GbE SFP+

฿26,500.00

Alpine AL314 | Ram 2GB | Flash Memory: 512MB | Bay: 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | Ethernet Port: 2x GbE , 1x 10GbE SFP+

฿30,200.00

Alpine AL314 | Ram 8GB | Flash Memory: 512MB | Bay: 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | Ethernet Port: 2x GbE , 1x 10GbE SFP+

฿27,900.00

Alpine AL324 | Ram 2GB | Flash Memory: 512MB | Bay: 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | Ethernet Port: 2x 2.5 GbE , 2x 10GbE SFP+

฿42,600.00

Alpine AL324 | Ram 2GB | Flash Memory: 512MB | Bay: 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s | Ethernet Port: 2x 10GbE SFP+ | Power Supply Redundant

฿15,800.00

Alpine AL-214, 4-core, 1.7GHz | RAM:  1GB | Flash Memory:  512MB | Bay: 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | Ethernet Port: 1 (2.5G/1G/100M)

฿30,200.00

CN9130 | Ram 4GB | Flash Memory: 4GB | Bay: 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | Ethernet Port: 2 (2.5G/1G/100M) , 2 x 10GbE SFP+

฿24,500.00

Intel Celeron N5095 | Ram 8GB | Flash Memory: 4GB | Bay: 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s | Ethernet Port: 2 x 2.5GbE

฿35,100.00

Intel Celeron N5095 | Ram 8GB | Flash Memory: 4GB | Bay: 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s | Ethernet Port: 2 (2.5GbE/1G/100M/10M)

฿57,200.00

Intel Celeron N5095 | Ram 8GB | Flash Memory: 4GB | Bay: 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s | Ethernet Port: 2 (2.5GbE/1G/100M/10M)

฿32,400.00

AMD Ryzen V1500B | Ram 8GB | Flash Memory: 5GB | Bay: 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s | Ethernet Port::2x 2.5GbE

฿30,700.00

Intel Celeron N5095 | Ram 8GB | Flash Memory: 4GB | Bay: 6 x 3.5-inch SATA 6Gb/s | Ethernet Port: 2 x 2.5GbE

฿37,400.00

AMD Ryzen V1500B | Ram 8GB | Flash Memory: 5GB | Bay: 6 x 3.5-inch SATA 6Gb/s | Ethernet Port::2x 2.5GbE

฿36,600.00

Alpine AL324 | Ram 4GB | Flash Memory: 512MB | Bay: 8 x 3.5-inch SATA 6Gb/s | Ethernet Port: 2x 2.5GbE , 2x 10GbE SFP+

฿52,600.00

Alpine AL324 | Ram 2GB | Flash Memory: 512MB | Bay: 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s | Ethernet Port: 2x 10GbE SFP+ | Power Supply Redundant

฿53,900.00

Alpine AL324 | Ram 2GB | Flash Memory: 512MB | Bay: 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s | Ethernet Port: 2x 2.5 GbE , 2x 10GbE SFP+

฿71,700.00

Intel Celeron N5095 | Ram 8GB | Flash Memory: 4GB | Bay: 8 x 3.5-inch SATA 6Gb/s | Ethernet Port: 2x 2.5 GbE

฿43,600.00

AMD Ryzen V1500B | Ram 8GB | Flash Memory: 5GB | Bay: 8 x 3.5-inch SATA 6Gb/s | Ethernet Port::2x 2.5GbE

฿76,200.00

AMD Ryzen V1500B | Ram 8GB | Flash Memory: 5GB | Bay: 8 x 3.5-inch SATA 6Gb/s | Ethernet Port: 2x 2.5 GbE

฿128,100.00

AMD Ryzen 5 3600 | Ram 8GB | Flash Memory: 5GB | Bay: 8 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | Ethernet Port: 2x GbE , 2x 10GbE SFP+

฿27,400.00

Alpine AL324 | Ram 4GB | Flash Memory: 512MB | Bay: 5x 3.5-inch+ 4 x 2.5-inch SATA 6Gb/s | Ethernet Port: 2x 2.5GbE , 2x 10GbE SFP+

฿121,200.00

AMD Ryzen 5 3600 | Ram 8GB | Flash Memory: 5GB | Bay: 14 x 3.5-inch + 5 x 2.5-inch | Ethernet Port: 2x 2.5 GbE

฿226,000.00

AMD Ryzen 7 3700X | Ram 128GB | Flash Memory: 5GB | Bay: 12 x 3.5-inch SATA | Ethernet : 2x GbE , 2x 10GbE SFP+ , 2x 10GbE Base-T

฿150,400.00

AMD Ryzen 7 3700X | Ram 32GB | Flash Memory: 5GB | Bay: 12 x 3.5-inch SATA | Ethernet : 2x GbE , 2x 10GbE SFP+ , 2x 10GbE Base-T

฿265,500.00

Qnap TS-h1283XU-RP-E2236-128G : Intel Xeon E-2236 | Ram 128GB | Flash Memory: 5GB | Bay: 12 | Ethernet: 4x GbE , 2x 10GbE SFP+ , 2x 10GbE Base-T

฿173,600.00

Intel Xeon E-E-2236 | Ram 32GB | Flash Memory: 5GB | Bay: 13 | Ethernet: 4x GbE , 2x 10GbE SFP+ , 2x 10GbE Base-T

฿185,200.00

AMD Ryzen 7 3700X | Ram 32GB | Flash Memory: 5GB | Bay: 16 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s | Ethernet :2x GbE , 2x 10GbE SFP+

฿281,300.00

Intel Xeon E-2236 | Ram 128GB | Flash Memory: 5GB | Bay: 16 | Ethernet: 4x GbE , 2x 10GbE SFP+ , 2x 10GbE Base-T