Showing 1–40 of 61 results

ราคาสินค้าในหมวดนี้ เป็นสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
(ยกเว้นในหมวดสินค้าประเภทอุปกรณ์ Network ยี่ห้อ Link ,COMMSCOPE,Germany)

กรุณาติดต่อพนักงานเพื่อตรวจสอบสต็อกและสเปคของสินค้าอีกครั้ง 
Line id : @sawaddeeit  (อย่าลืมใส่ “@”)
SawaddeeIT ต้องขออภัยและขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูล อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์  กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าทุกครั้งก่อนทำการสั่งซื้อสินค้าถ้าหากคุณพบข้อมูลสินค้าที่ผิดพลาด กรุณาแจ้งทางเราให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 


฿153,990.00

CPU i9-14900KF | RAM 64GB | HDD 2TB PCIe NVMe | Wi-Fi 6E + Bluetooth | GeForce RTX 4090 24GB | OS Windows 11 Home + Office Home & Student 2021

฿114,990.00

CPU i9-14900F | RAM 64GB | HDD 2TB PCIe NVMe | Wi-Fi 6E + Bluetooth | GeForce RTX 4070 12GB | OS Windows 11 Home + Office Home & Student 2021

฿17,990.00

CPU i3-14100 | RAM 8GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe | Wi-Fi + Bluetooth | OS Windows 11 Home + Office Home & Student 2021

฿41,990.00

CPU i7-14700F | RAM 16GB DDR5 | HDD 1TB PCIe NVMe | Wi-Fi + Bluetooth | GeForce RTX 3050 8GB | OS Windows 11 Home + Office Home & Student 2021

฿16,990.00

CPU i3-14100 | RAM 8GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe | Wi-Fi + Bluetooth | OS Windows 11 Home + Office Home & Student 2021

฿20,490.00

CPU i5-14400 | RAM 8GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe | Wi-Fi + Bluetooth | OS Windows 11 Home + Office Home & Student 2021

฿21,990.00

CPU i5-14400 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe | Wi-Fi + Bluetooth | OS Windows 11 Home + Office Home & Student 2021

฿15,900.00

CPU i3-13100T | RAM 8GB DDR4 | HDD 256GB PCIe NVMe | Intel AX211 + Bluetooth | OS Ubuntu

฿20,900.00

CPU i3-13100T | RAM 8GB DDR4 | HDD 256GB PCIe NVMe | Intel AX211 + Bluetooth | OS Windows 11 Pro

฿21,400.00

CPU i5-13500T | RAM 8GB DDR4 | HDD 256GB PCIe NVMe + 1TB Hard Disk | Intel AX211 + Bluetooth | OS Ubuntu

฿26,700.00

CPU i5-13500T | RAM 8GB DDR4 | HDD 256GB PCIe NVMe + 1TB Hard Disk | Intel AX211 + Bluetooth | OS Windows 11 Pro

฿26,000.00

CPU i5-13500T | RAM 8GB DDR4 | HDD 512GB PCIe NVMe | Intel AX211 + Bluetooth | OS Windows 11 Pro

฿27,500.00

CPU i5-13500T | RAM 16GB DDR4 | HDD 512GB PCIe NVMe | Intel AX211 + Bluetooth | OS Windows 11 Pro

฿20,500.00

CPU i3-13100 | RAM 8GB DDR4 | HDD 256GB PCIe NVMe | Intel AX211 + Bluetooth | OS Ubuntu

฿24,500.00

CPU i3-13100 | RAM 8GB DDR4 | HDD 256GB PCIe NVMe | Intel AX211 + Bluetooth | OS Windows 11 Pro

฿25,000.00

CPU i5-13500 | RAM 8GB DDR4 | HDD 256GB PCIe NVMe | Intel AX211 + Bluetooth | OS Ubuntu Linux

฿28,000.00

CPU i5-13500 | RAM 8GB DDR4 | HDD 256GB PCIe NVMe + 1TB Hard Disk | Intel AX211 + Bluetooth | OS Windows 11 Pro

฿27,500.00

CPU i5-13500 | RAM 8GB DDR4 | HDD 512GB PCIe NVMe | Intel AX211 + Bluetooth | OS Windows 11 Pro

฿28,900.00

CPU i5-13500 | RAM 16GB DDR4 | HDD 512GB PCIe NVMe | Intel AX211 + Bluetooth | OS Windows 11 Pro

฿29,900.00

CPU i5-13500 | RAM 16GB DDR4 | HDD 1TB PCIe NVMe | Intel AX211 + Bluetooth | OS Windows 11 Pro

฿16,900.00

CPU i3-13100 | RAM 8GB DDR4 | HDD 256GB PCIe NVMe | Wi-Fi 6E + Bluetooth | OS Ubuntu

฿24,000.00

CPU Intel Core i3-13100 | RAM 8GB | HDD 256GB SSD PCIe NVMe | Wi-Fi 6E 2x2 and Bluetooth |  OS Windows 11 Pro, English

฿22,500.00

CPU i5-13500 | RAM 8GB DDR4 | HDD 256GB PCIe NVMe + 1TB Hard Disk | Wi-Fi 6E + Bluetooth | OS Ubuntu

฿27,500.00

CPU i5-13500 | RAM 8GB DDR4 | HDD 256GB PCIe NVMe + 1TB Hard Disk | Wi-Fi 6E + Bluetooth | OS Windows 11 Pro

฿26,000.00

CPU i5-13500 | RAM 8GB DDR4 | HDD 512GB PCIe NVMe | Wi-Fi 6E + Bluetooth | OS Windows 11 Pro

฿27,500.00

CPU i5-13500 | RAM 16GB DDR4 | HDD 512GB PCIe NVMe | Wi-Fi 6E + Bluetooth | OS Windows 11 Pro

฿28,500.00

CPU i5-13500 | RAM 16GB DDR4 | HDD 1TB PCIe NVMe | Wi-Fi 6E + Bluetooth | OS Windows 11 Pro

฿40,500.00

CPU i7-13700 | RAM 8GB DDR5 | HDD 256GB PCIe NVMe + 1TB Hard Disk | DVD+/-RW | OS Windows 11 Pro

฿42,500.00

CPU i7-13700 | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe | DVD+/-RW | OS Windows 11 Pro

฿40,900.00

CPU i7-13700 | RAM 8GB DDR5 | HDD 256GB PCIe NVMe + 1TB Hard Disk | DVD+/-RW | OS Windows 11 Pro

฿38,900.00

CPU i7-13700 | RAM 8GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe | DVD+/-RW | OS Windows 11 Pro

฿19,500.00

CPU i3-14100T | RAM 8GB DDR5 | HDD 256GB PCIe NVMe | Intel AX211 + Bluetooth | OS Ubuntu

฿21,900.00

CPU i3-14100T | RAM 8GB DDR5 | HDD 256GB PCIe NVMe | Intel AX211 + Bluetooth | OS Windows 11 Pro

฿23,900.00

CPU i5-14500T | RAM 8GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe | Intel AX211 + Bluetooth | OS Ubuntu

฿26,500.00

CPU i5-14500T | RAM 8GB DDR5 | HDD 256GB PCIe NVMe | Intel AX211 + Bluetooth | OS Windows 11 Pro

฿30,900.00

CPU i5-14500T | RAM 16GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe | Intel AX211 + Bluetooth | OS Windows 11 Pro

฿20,900.00

CPU i3-14100 | RAM 8GB DDR5 | HDD 256GB PCIe NVMe | Intel AX211 + Bluetooth | OS Ubuntu

฿25,500.00

CPU i5-14500 | RAM 8GB DDR5 | HDD 256GB PCIe NVMe | Intel AX211 + Bluetooth | OS Ubuntu

฿29,500.00

CPU i5-14500 | RAM 8GB DDR5 | HDD 256GB PCIe NVMe + HDD 1TB SATA | Intel AX211 + Bluetooth | OS Windows 11 Pro

฿29,000.00

CPU i5-14500 | RAM 8GB DDR5 | HDD 512GB PCIe NVMe | Intel AX211 + Bluetooth | OS Windows 11 Pro