Showing 1–40 of 59 results

All-in-One

ราคาสินค้าในหมวดนี้ เป็นสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
(ยกเว้นในหมวดสินค้าประเภทอุปกรณ์ Network ยี่ห้อ Link ,COMMSCOPE,Germany)

กรุณาติดต่อพนักงานเพื่อตรวจสอบสต็อกและสเปคของสินค้าอีกครั้ง 
Line id : @sawaddeeit  (อย่าลืมใส่ “@”)
SawaddeeIT ต้องขออภัยและขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูล อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์  กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าทุกครั้งก่อนทำการสั่งซื้อสินค้าถ้าหากคุณพบข้อมูลสินค้าที่ผิดพลาด กรุณาแจ้งทางเราให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 


logoHPlogocanonlogoBrother logoFujixerox

฿3,990.00

Print Speed Up to 35 ppm | Resolution 1200 x 1200 dpi | Memory 512MB | Connectivity Hi-Speed USB 2.0, LAN

฿4,990.00

Print Speed Up to 20 ppm | Resolution 2400 x 600 dpi | Memory 32MB | Connectivity Hi-Speed USB 2.0, LAN, Wireless

฿14,990.00

Print Speed Up to 18 ppm | Resolution 600 x 2400 dpi | Connectivity Hi-Speed USB 2.0, LAN, Wi-Fi

฿49,990.00

Print Speed Up to 40 ppm | Resolution 1200 x 1200 dpi | Memory 512MB | Connectivity USB 2.0, LAN

฿6,290.00

Print Speed Up to 20 ppm | Resolution 2400 x 600 dpi | Memory 32MB | Connectivity Hi-Speed USB 2.0, Wireless

฿6,990.00

Print Speed Up to 30 ppm | Resolution 2400 x 600 dpi | Memory 32MB | Connectivity Hi-Speed USB 2.0

฿9,990.00

Print Speed Up to 34 ppm | Resolution 2400 x 600 dpi | Memory 256MB | Connectivity Hi-Speed USB 2.0, LAN, Wi-Fi

฿17,990.00

Print Speed Up to 34 ppm | Resolution 2400 x 600 dpi | Memory 256MB | Connectivity Hi-Speed USB 2.0, LAN, Wi-Fi

฿19,990.00

Print Speed Up to 34 ppm | Resolution 2400 x 600 dpi | Memory 256MB | Connectivity Hi-Speed USB 2.0, LAN, Wi-Fi

฿16,990.00

Print Speed Up to 24 ppm | Resolution 600 x 2400 dpi | Connectivity Hi-Speed USB 2.0, LAN, Wi-Fi

฿19,990.00

Print Speed Up to 24 ppm | Resolution 600 x 2400 dpi | Connectivity Hi-Speed USB 2.0, LAN, Wi-Fi

฿21,990.00

Print Speed Up to 24 ppm | Resolution 600 x 2400 dpi | Connectivity Hi-Speed USB 2.0, LAN, Wi-Fi

฿96,990.00

Print Speed Up to 50 ppm | Resolution 1200 x 1200 dpi | Memory 1GB | Connectivity Hi-Speed USB 2.0, LAN, Wi-Fi

฿37,990.00

Print Speed Up to 31 ppm | Resolution 2400 x 600 dpi | Connectivity Hi-Speed USB 2.0, LAN, Wi-Fi

฿39,990.00

Print Speed Up to 33 ppm | Resolution 2400 x 600 dpi | Connectivity Hi-Speed USB 2.0, LAN, Wi-Fi

฿10,000.00

Print Speed Black Up to 28 ppm | Resolution 600 x 600 dpi | Memory 256MB | Connectivity Hi-Speed USB 2.0, LAN, Wi-Fi

฿11,090.00

Print Speed Black Up to 28 ppm | Resolution 600 x 600 dpi | Memory 256MB | Connectivity Hi-Speed USB 2.0, LAN

฿8,890.00

Print Speed Black 29 ppm | Resolution 600 x 600 dpi | Memory 256MB | Connectivity USB 2.0, LAN

฿9,490.00

Print Speed Black 29 ppm | Resolution 600 x 600 dpi | Memory 256MB | Connectivity USB 2.0, LAN, Wi-Fi

฿10,590.00

Print Speed Black 29 ppm | Resolution 2,400 x 600 dpi | Memory 256MB | Connectivity USB 2.0, LAN

฿11,590.00

Print Speed Black 29 ppm | Resolution 2,400 x 600 dpi | Memory 256MB | Connectivity USB 2.0, LAN, Wi-Fi

฿26,750.00

Print Speed Black Up to 40 ppm | Resolution 600 x 600 dpi | Memory 1GB | Connectivity Hi-Speed USB 2.0, LAN Gigabit, Wi-Fi

฿29,990.00

Print Speed Black Up to 40 ppm | Resolution 600 x 600 dpi | Memory 1GB | Connectivity Hi-Speed USB 2.0, LAN Gigabit, Wi-Fi

฿12,200.00

Print Speed Black 18 ppm, Color 18 ppm | Resolution 600 x 600 dpi | Memory 1GB | Connectivity USB 2.0, LAN Gigabit, Wi-Fi

฿13,900.00

Print Speed Black 21 ppm, Color 21 ppm | Resolution 600 x 600 dpi | Memory 1GB | Connectivity USB 2.0, LAN Gigabit, Wi-Fi

฿16,500.00

Print Speed Black Up to 43 ppm | Resolution 1200 x 1200 dpi | Memory 1GB | Connectivity USB 2.0, LAN Gigabit, Wi-Fi

฿29,900.00

Print Speed Black 33 ppm, Color 33 ppm | Resolution 600 x 600 dpi | Memory 1GB | Connectivity USB 2.0, LAN Gigabit, Wi-Fi

฿20,590.00

Print Speed Black Up to 40 ppm | Resolution 1200 x 1200 dpi | Memory 2GB | Connectivity USB 2.0, LAN, Wireless LAN

฿20,700.00

Print Speed Black Up to 31 ppm, Color Up to 31 ppm | Resolution 600 x 2400 dpi | Connectivity USB 2.0, LAN, Wireless LAN

฿22,000.00

Print Speed Black Up to 31 ppm, Color Up to 31 ppm | Resolution 600 x 2400 dpi | Connectivity USB 2.0, LAN, Wireless LAN

฿11,200.00

Print Speed Black Up to 34 ppm | Resolution 1200 x 1200 dpi | Connectivity USB 2.0, LAN, Wireless

฿18,500.00

Print Speed Black Up to 24 ppm, Color Up to 24 ppm | Resolution 600 x 600 dpi | Connectivity USB 2.0, LAN, Wireless LAN

฿28,790.00

Print Speed Black Up to 33 ppm, Color Up to 33 ppm | Resolution 1200 x 1200 dpi | Connectivity USB 2.0, LAN

฿38,790.00

Print Speed Black Up to 38 ppm, Color Up to 38 ppm | Resolution 1200 x 1200 dpi | Connectivity USB 2.0, LAN

฿14,190.00

Print Speed Up to 18 ppm, Color 4 ppm | Resolution 1200 x 1200 dpi | Memory 128MB | Connectivity Hi-Speed USB 2.0, LAN, Wireless

฿264,500.00

Print Speed Up to 52 ppm | Resolution Up to 1200 dpi | Memory 6GB| USB 3.0, Gigabit Ethernet

฿114,390.00

Print Speed Up to 43 ppm | Resolution Up to 1200 x 1200 dpi | Memory 6GB| USB 3.0, Gigabit Ethernet

฿190,690.00

Print Speed Up to 55 ppm | Resolution Up to 1200 x 1200 dpi | Memory 6GB| USB 3.0, Gigabit Ethernet

฿44,500.00

Print Speed Up to 27 ppm | Resolution 600 x 600 dpi | Memory 2GB | Connectivity USB 2.0, LAN Gigabit

฿41,600.00

Print Speed Up to 33 ppm | Resolution 600 x 600 dpi | Memory 512MB | Connectivity USB 2.0, LAN Gigabit, Wi-Fi