แสดงทั้งหมด 19 ผลลัพท์

฿18,800.00

19” GERMAN DATA CENTER RACK 27U (60 x 60 x 139 cm.)

฿19,400.00

19” GERMAN DATA CENTER RACK 27U (60 x 60 x 139 cm.)

฿22,600.00

19” GERMAN DATA CENTER RACK 42U (60 x 60 x 205 cm.)

฿23,200.00

19” GERMAN DATA CENTER RACK 42U (60 x 60 x 205 cm.)

฿20,850.00

19” GERMAN DATA CENTER RACK 27U (60 x 80 x 139 cm.)

฿21,450.00

19” GERMAN DATA CENTER RACK 27U (60 x 80 x 139 cm.)

฿25,300.00

19” GERMAN DATA CENTER RACK 42U (60 x 80 x 205 cm.)

฿23,400.00

19” GERMAN DATA CENTER RACK 27U (60 x 100 x 139 cm.)

฿22,800.00

19” GERMAN DATA CENTER RACK 27U (60 x 90 x 139 cm.)

฿27,300.00

19” GERMAN DATA CENTER RACK 42U (60 x 100 x 205 cm.)

฿24,800.00

19” GERMAN DATA CENTER RACK 27U (60 x 110 x 139 cm.)

฿28,600.00

19” GERMAN DATA CENTER RACK 42U (60 x 110 x 205 cm.)

฿30,460.00

19” GERMAN DATA CENTER RACK 42U (60 x 120 x 205 cm.)

฿30,270.00

19” GERMAN DATA CENTER RACK 42U (80 x 80 x 205 cm.)

฿31,310.00

19” GERMAN DATA CENTER RACK 42U (80 x 90 x 205 cm.)

฿32,360.00

19” GERMAN DATA CENTER RACK 42U (80 x 100 x 205 cm.)

฿33,400.00

19” GERMAN DATA CENTER RACK 42U (80 x 110 x 205 cm.)

฿35,300.00

19” GERMAN DATA CENTER RACK 42U (80 x 120 x 205 cm.)

฿36,600.00

19” GERMAN DATA CENTER RACK 45U (80 x 120 x 218.5 cm.)