แสดงทั้งหมด 11 ผลลัพท์

฿13,620.00

19” GERMAN SERVER RACK 15U, (60 x 60 cm.)

฿17,720.00

19” GERMAN SERVER RACK 27U, (60 x 60 cm.)

฿23,230.00

19” GERMAN SERVER RACK 42U, (60 x 60 cm.)

฿20,000.00

19” GERMAN SERVER RACK 27U, (60 x 80 cm.)

฿25,260.00

19” GERMAN SERVER RACK 42U (60 x 80 cm.)

฿21,560.00

19” GERMAN SERVER RACK 27U, (60 x 100 cm.)

฿27,520.00

19” GERMAN SERVER RACK 42U, (60 x 100 cm.)

฿22,440.00

19” GERMAN SERVER RACK 27U, (60 x 110 cm.)

฿29,450.00

19” GERMAN SERVER RACK 42U, (60 x 120 cm.)

฿32,830.00

19” GERMAN SERVER RACK 42U, (80 x 100 cm.)

฿33,910.00

19” GERMAN SERVER RACK 42U, (80 x 110 cm.)